TWPC ร่วมประชุมกับสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย

TWPC

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) (TWPC) โดยนายอำนาจ สุขประสงค์ผล กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจแป้ง ร่วมประชุมกิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูลการค้ามันสำปะหลังสถานการณ์การผลิต การค้ามันเส้น / แป้งมัน แนวโน้มผลผลิตมันสำปะหลังของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงสถานการณ์โรคใบด่างมันสำปะหลังเพื่อให้สมาชิกสมาคมฯ ได้รับทราบสถานการณ์การค้ามันสำปะหลังในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต ในงานประชุมของสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย (TTTA) ณ ที่ทำการสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย เมื่อเร็วๆ นี้

Back To Top