TFEX silver online futures เพิ่มโอกาสทำกำไร เทรดซิลเวอร์มั่นใจไร้ความเสี่ยงค่าเงิน

การเกิดขึ้นของ Online Futures จะช่วยให้เข้าใจกลยุทธ์การเทรดรูปแบบใหม่ๆ ด้วยการเป็น สัญญาซื้อขายโลหะเงิน (ซิลเวอร์) ล่วงหน้า ที่อ้างอิงราคาซิลเวอร์ในตลาดโลกด้วยกลยุทธ์ Forex ไร้ความเสี่ยงค่าเงิน ใช้เงินลงทุนน้อย มั่นใจได้กับระบบการซื้อขายที่โปร่งใส ได้มาตรฐานโดยในวันนี้ นางสาวรินใจ ชาครพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TFEX เผยว่า TFEX จะเริ่มซื้อขายสินค้าใหม่ Silver Online Futures (SVF) หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับโลหะเงิน ในวันที่ 9 พ.ย.63 นี้อย่างแน่นอน

สินทรัพย์นี้เป็นการอ้างอิงกับราคาโลหะเงินที่มีความบริสุทธิ์ 99.9% และเป็นการเสนอราคาเทรดที่อ้างอิงตามราคาของตลาดโลกเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนซ์ด้วยวิธีการชำระราคาและคำนวณกำไรขาดทุนเป็นเงินบาท ทั้งนี้มีการกำหนดให้ทุกๆ ดอลลาร์สหรัฐที่เปลี่ยนแปลงไปมีค่าเท่ากับ 3,000 บาท โดยจัดตั้งให้เป็นลักษณะเดียวกับการเทรดทองคำ ทำให้เทรดเดอร์ไม่ต้องกังวลเรื่องความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน และเป็นการง่ายสำหรับผู้ลงทุนสำหรับการติดตาม วิเคราะห์ราคา และซื้อขาย
pl1

โลหะเงิน หรือ Silver คืออะไร

ความหมายของโลหะเงิน Silver นั้นเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ประเภทหนึ่งในกลุ่มโลหะที่มีค่าที่มีลักษณะเช่นเดียวกับทองคำและแพลตตินั่ม โดยโลหะนั้นมีการซื้อขายโดยทั่วโลกเช่นเดียวกับทองคำตลอด 24 ชั่วโมงอยู่แล้ว โดยโลหะนี้มีการซื้อขายที่คล้ายคลึงกับทองคำแต่มีราคาที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกันยังพบว่าโลหะเงินมีความผันผวนมากกว่าทองคำที่มากถึง 5% เลยทีเดียว ดังนั้นผู้ที่ต้องการเน้นผลกำไรที่สามารถเติบโตได้ไวจึงเป็นประโยชน์ต่อนักเก็งกำไรได้อย่างมาก ในแง่ของการกระจายความเสี่ยงสามารถทำมาใช้ทดแทนทองคำได้ ตัวอย่างเช่น โลหะมีความสัมพันธ์กับทองคำสูงถึง 70% ที่เมื่อสามารถคุ้นเคยกับการซื้อขายทองคำแล้ว ก็ยังสามารถที่จะมาลงทุนกับโลหะได้ในขณะเดียวกัน ดังนั้นการเทรดด้วยโลหะนี้จึงเป็นการเทรดที่ไร้ความเสี่ยงเรื่องค่าเงิน สร้างกลยุทธ์เทรดคู่กับทองคำล่วงหน้าได้หลากหลาย ทั้งกลางวันและกลางคืน อีกทั้งใช้เงินลงทุนน้อย เพิ่มพลังเงินลงทุน มั่นใจกับระบบการซื้อขายที่โปร่งใสอีกทั้งได้มาตรฐาน
การสร้างกลยุทธ์การเทรดกับ TFEX silver online futures

ราคาโลหะเงินนี้มีความสัมพันธ์กับราคาทองคำเป็นอย่างมาก ผู้ที่ลงทุนในทองคำจึงสามารถทำการลงทุนกับโลหะเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อขายได้ เพื่อเป็นการสร้างผลกำไรจากตัวชี้วัดที่ได้กล่าวข้างต้นนี้ เทรดเดอร์สามารถขายทองคำ Short Gold online futures และซื้อโลหะเงิน Long Silver online futures ได้ ซึ่งหากว่า GSR มีการปรับตัวลงมาสู่ระดับที่คาดการณ์ไว้นั้นก็จะได้รับผลกำไรจากการซื้อขายนี้นั่นเอง นอกจากนี้ TFEX ยังเปิดให้ซื้อขายได้ทั้งกลางวันและกลางคืนจนถึงเวลา 3 นาฬิกา ที่เป็นการเปิดโอกาสการเทรดที่คลอบคลุมไปในแนวเดียวกับตลาดโลกมากขึ้น ข้อดีของการเทรดด้วย TFEX silver online futures ได้แก่การติดตามและวิเคราะห์ราคาง่ายและสะดวกมากขึ้นเพราะเป็นการออกแบบให้มีราคาเคลื่อนไหวสะท้อนราคาของโลหะเงินในตลาดโลกที่มีการเทรดในหน่วยของ USD/oz. ดังนั้นเทรดเดอร์จึงสามารถทำการติดตามและวิเคราะห์โลหะเงินได้และทันที นอกจากนี้ยังเป็นการใช้เงินลงทุนน้อยด้วยการวางหลักประกันหรือ Initial Margin เพียง 10-15% ของมูลค่าสัญญาประมาณ 10,000 บาท โดยไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเต็มมูลค่า ที่ในขณะเดียวกันยังสามารถมั่นใจได้กับการเทรดที่มีความโปร่งใสและได้รับมาตรฐานเพราะมีกฏหมายไทยที่รับรองและการกำกับดูแลที่ชัดเจน

pl2

เพิ่มโอกาสการทำกำไรทั้งขาขึ้นและขาลง

การเพิ่มกำไรที่ไม่ต้องกังวลกับการส่งมอบโลหะเงินจริงได้การคาดการณ์ว่าราคาโลหะเงินจะขึ้น ให้เลือกการซื้อล่วงหน้าหรือ Long open เช่นที่ราคา 23USD และขายเพื่อปิดสถานะ(Short close) เช่นที่ราคา 24.30 USD โดยจะมีการคิดกำไรได้แก่ 1.30×3,000=3,900 บาท ในขณะเดียวกันหากคาดว่าโลหะเงินจะมีราคาลงให้เข้ามาขายล่วงหน้าหรือ Long close เช่น 25USD และซื้อเพื่อปิดสถานะ (Long close) เช่นที่ราคา 23USD โดยจะคิดเป็นกำไรได้แก่ 2.00×3,000=6,000 บาทนั่นเอง

สัญญาการซื้อชาย SVF ได้แก่ เป็นโลหะเงินที่มีความบริสุทธิ์ 99.9% ที่มีการเสนอราคาซื้อขายที่แสดงราคาเสนอซื้อขายเป็นดอลลาร์สหรัฐ(USD) ต่อทรอยออนซ์หรือคิดเป็นมูลค่า (Tick Value) ที่มีค่าเท่ากับ 30 บาท การเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายสูงสุดในแต่ละวันได้แก่ +,- 10% ของราคาที่ใช้ในการชำระราคาล่าสุด โดยหากมีการเทรดที่ Ceiling&Floor จะหยุดซื้อขายชั่วคราวและจะขยาย Daily price limit เป็น +,- 20% ของราคาที่ใช้ในการชำระเงินล่าสุด โดยราคาที่ใช้ชำระราคาในวันซื้อขายวันสุดท้ายหรือ Final Settlement price นั้นเป็นการใช้ราคา LBMA silver fixing ของวันสุดท้ายที่เป็นราคา Final Settlement price โดยไม่นำอัตราแลกเปลี่ยนมาใช้ในการคำนวณ และวันสุดท้ายของการซื้อขาย (Last Trading Day) เป็นวันทำการสุดท้ายของเดือนที่ส่งมอบหรือชำระราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น โดยให้ช่วงเวลาซื้อขายในวันสุดท้ายสิ้นสุดที่เวลา 16.55 น.

Back To Top