Tag: สลาก80บ.

เปิด 78 จุดขาย ‘สลาก 80’ ในกทม.-นนทบุรี เริ่มงวดแรก 17 ม.ค.นี้

เปิด 78 จุดขาย ‘สลาก 80’ ในกทม.-นนทบุรี เริ่มงวดแรก 17 ม.ค.นี้ หลังเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลาก เพื่อเข้าร่วมโครงการ “สลาก 80” จำนวน 1,000 จุดทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565 นั้น ‘มติชนออนไลน์’ ตรวจสอบพบว่า ขณะนี้ มีตัวแทนจำหน่ายสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว จำนวน 3,260 ราย จากทุกจังหวัด โดยตัวแทนจำหน่าย สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่ 24 มกราคม 2565 อย่างไรก็ตาม หากอัพเดตจุดจำหน่ายสลากตามโครงการ “สลาก 80” ณ ปัจจุบัน ซึ่งนำร่องในกรุงเทพมหานครและจังหวัดนนทบุรี เดิม 44 จุด และขยายในเขตกรุงเทพมหานครและนนทบุรี เพิ่มเติม 34 จุดจำหน่าย (จากบัญชีสำรอง ปี 2564) พบว่า มีตัวแทนจำหน่ายรับทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสำนักงานฯ และยินยอมที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสำนักงานฯตามโครงการ “สลาก […]

Back To Top