Tag: ดราม่า

สาวตกงาน ถูกรางวัลที่ 1 สุดช้ำโดน พนง.กองสลากไล่ อ้างไม่รับขึ้นเงิน หวยกองสลากพลัส

หญิงตกงาน เหลือเงิน 200 เจียดเงินซื้อหวย ถูกรางวัลที่ 1 สุดช้ำ ถูก พนง.กองสลากไล่ อ้างไม่รับขึ้นเงินหวยจากกองสลากพลัส ชาวเน็ตถกเดือดจี้ออกมาชี้แจง อยากฟังความ 2 ฝ่าย เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ นอท พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ ผู้บริหารกองสลากพลัส ได้โพสต์เรื่องราวผ่านเฟซบุ๊ก กรณีลูกค้ารายหนึ่งถูกรางวัลที่ 1 แต่ไม่สามารถขึ้นเงินได้ หลังพนักงานกองสลากอ้างว่า ไม่รับขึ้นเงินหวยจากกองสลากพลัส ทั้งๆ ที่ดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนทุกอย่างAdvertisment โดยระบุไว้ดังนี้ “บอกเลยว่าโคตรสงสารลูกค้า ลูกค้าเดินทางมารับใบจริงเองจากประจวบคีรีขันธ์Advertisement มารับกับผมโดยมี DSI ดูแล ทำเอกสารตามขั้นตอนทุกอย่าง วันรุ่งขึ้นลูกค้าเดินทางไป สนง.สลาก เพื่อขึ้นเงินรางวัล โดยนำเอกสารหลักฐานและลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 ไปด้วย เมื่อลูกค้าไปถึงสนง.สลาก กลับถูกเจ้าหน้าที่ไล่ โดยให้เหตุผลว่าไม่รับลอตเตอรี่ที่ซื้อจากกองสลากพลัส ให้มาวันจันทร์ ลูกค้าจะนำบันทึกประจำวันและเอกสารจาก DSI ให้ก็ไม่ยอมดู สุดท้ายผมต้องประสานให้ทนายผมไปดูแล จนทนายผมต้องบอกว่าถ้าไม่ให้ขึ้นก็ขอเหตุผล จะได้ไปลงบันทึกประจำวัน พวกคุณถึงยอมขึ้นเงินให้Advertisement ลูกค้าผมโดนไล่จนต้องมานั่งร้องไห้ ลูกค้าผมตกงานมาหลายเดือนเหลือเงิน 200 […]

สาวตกงาน ถูกรางวัลที่ 1 สุดช้ำโดนพนง.กองสลากไล่ อ้างไม่รับขึ้นเงิน หวยกองสลากพลัส

หญิงตกงาน เหลือเงิน 200 เจียดเงินซื้อหวย ถูกรางวัลที่ 1 สุดช้ำ ถูกพนง.กองสลากไล่ อ้างไม่รับขึ้นเงินหวยจากกองสลากพลัส ชาวเน็ตถกเดือดจี้ออกมาชี้แจง อยากฟังความ 2 ฝ่าย เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ นอท พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ ผู้บริหารกองสลากพลัส ได้โพสต์เรื่องราวผ่านเฟซบุ๊ก กรณีลูกค้ารายหนึ่งถูกรางวัลที่ 1 แต่ไม่สามารถขึ้นเงินได้ หลังพนักงานกองสลากอ้างว่า ไม่รับขึ้นเงินหวยจากกองสลากพลัส ทั้งๆ ที่ดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนทุกอย่างAdvertisment โดยระบุไว้ดังนี้ “บอกเลยว่าโคตรสงสารลูกค้า ลูกค้าเดินทางมารับใบจริงเองจากประจวบคีรีขันธ์Advertisement มารับกับผมโดยมี DSI ดูแล ทำเอกสารตามขั้นตอนทุกอย่าง วันรุ่งขึ้นลูกค้าเดินทางไป สนง.สลาก เพื่อขึ้นเงินรางวัล โดยนำเอกสารหลักฐานและลอตเตอรี่รางวัลที่ 1 ไปด้วย เมื่อลูกค้าไปถึงสนง.สลาก กลับถูกเจ้าหน้าที่ไล่ โดยให้เหตุผลว่าไม่รับลอตเตอรี่ที่ซื้อจากกองสลากพลัส ให้มาวันจันทร์ ลูกค้าจะนำบันทึกประจำวันและเอกสารจาก DSI ให้ก็ไม่ยอมดู สุดท้ายผมต้องประสานให้ทนายผมไปดูแล จนทนายผมต้องบอกว่าถ้าไม่ให้ขึ้นก็ขอเหตุผล จะได้ไปลงบันทึกประจำวัน พวกคุณถึงยอมขึ้นเงินให้Advertisement ลูกค้าผมโดนไล่จนต้องมานั่งร้องไห้ ลูกค้าผมตกงานมาหลายเดือนเหลือเงิน 200 เลยเจียดมาซื้อลอตเตอรี่ผมสองใบ […]

Back To Top