Tag: กองสลากกินแบ่งรัฐบาล

ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 มีนาคม 2564 (สด)

ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 มีนาคม 2564 (สด) ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 มีนาคม 2564 ตรวจแบบกรอกหมายเลขคลิกที่นี่ รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท 890422 เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 2,000 บาท 19 เลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท 036, 902 เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท 396, 256 รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 มี 2 รางวัลๆละ 100,000 บาท 890421 890423 […]

‘นิด้าโพล’ ชี้ คนไม่สนใจเลขเด็ด-มองเป็นเรื่องงมงาย ส่วนใหญ่ไม่เคยซื้อตาม

‘นิด้าโพล’ ชี้ คนไม่สนใจเลขเด็ด-มองเป็นเรื่องงมงาย ส่วนใหญ่ไม่เคยซื้อตาม ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “เลขเด็ด ชัวร์หรือมั่วนิ่ม” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน จากประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,320 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับข่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเหตุการณ์ประหลาดตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ให้หวยเลขเด็ด และเลขเด็ดที่ได้มาจากดารา/นักร้อง/นักแสดง การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 97.0 จากการสำรวจเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนต่อข่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเหตุการณ์ประหลาดตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ให้หวยเลขเด็ด พบว่า กลุ่มตัวอย่างมองเป็นเรื่องงมงาย 37.12 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา 27.50 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่า เป็นโอกาสในการแสวงโชค, 20.68 […]

Back To Top