50% ของผู้วางแผนจัดการประชุมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กลับมาวางแผนการจัดประชุมในรูปแบบปกติ

เมื่อธุรกิจต่างๆ เริ่มปรับตัวเข้ากับชีวิตวิถีใหม่ (new normal) การจัดงานประชุมและอีเวนต์ก็ค่อยๆ กลับมา พร้อมกับหลายตัวแปรที่ต้องนำมาพิจารณา จากการทำสำรวจโดยแมริออท บอนวอย ซึ่งเป็นโครงการของแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล เกี่ยวกับความคาดหมายในการจัดงานประชุมและอีเวนต์ในยุคชีวิตวิถีใหม่ พบว่า ครึ่งหนึ่งหรือ 50% ของผู้ตอบแบบสอบถาม มีแผนเดินหน้าจัดงานในรูปแบบออฟไลน์ หรืองานที่มีคนเข้าร่วมงานตามปกติ อย่างไรก็ตาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม 45% ยังคงมีความกังวลอย่างสูงเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ของภาครัฐ และ 30% คำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยและความสะอาดของสถานที่จัดงาน จากสำรวจครั้งนี้ มีจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่า 500 ราย ครอบคลุมผู้วางแผนจัดการประชุมและอีเวนต์ สต๊าฟหรือเจ้าหน้าที่จัดงาน และผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวกับการจัดการในหลากหลายอุตสาหกรรม ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก “เรากำลังอยู่ใน “โลกใหม่” จากสถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้น ซึ่งทำให้เราต้องยกระดับประสบการณ์ที่มอบให้กับลูกค้า ซึ่งมีความแตกต่างกันไปในแต่ละภาคส่วนและแต่ละตลาด” ราจีฟ เมนอน ประธานแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ไม่รวมประเทศจีน) กล่าว “เราพบว่าการท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนค่อยๆ กลับมา ตามด้วยการเดินทางเพื่อธุรกิจ และการเดินทางแบบกลุ่ม และด้วยคำมั่นสัญญาของเราที่ริเริ่มเกี่ยวกับมาตรการด้านความสะอาด ทำให้เราพร้อมต้อนรับแขกทุกท่านกลับสู่โรงแรมของเราทั่วโลก และมอบสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย สอดคล้องกับระเบียบและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของผู้เชี่ยวชาญ […] –

Back To Top