ไทยเบฟประกาศ PASSION 2025

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดงานแถลงข่าวทิศทางการดำเนินธุรกิจประจำปี 2563 พร้อมประกาศ PASSION 2025 โชว์ศักยภาพความแข็งแกร่ง ตอกย้ำ ความเป็นผู้นำเครื่องดื่มครบวงจรอันดับหนึ่ง ในภูมิภาคอาเซียน ที่เติบโต มั่นคง ยั่งยืน นำโดย คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่  บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย คุณประภากร ทองเทพไพโรจน์,  คุณไมเคิล ไชน์ ฮิน ฟา, คุณโฆษิต สุขสิงห์, คุณเลสเตอร์ ตัน, คุณนงนุช บูรณะเศรษฐกุล, และ ดร. เอกพล ณ สงขลา ณ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เมื่อเช้าวันนี้ ( 1 ตุลาคม 2563) –

Back To Top