โคราชสั่งห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้าพื้นที่เด็ดขาดหลังพบผู้ป่วยโควิด

นครราชสีมา-โคราชสั่งห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาด ประชาชนมาจากสมุทรสาครต้องมีใบรับรองสุขภาพและกักตัวครบ14วัน

Back To Top