เอส ไอ จี ประเทศไทย จับมือ ซีพี ออลล์ และ ภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดขยะจากกล่องยูเอชที

jo1

เอส ไอ จี ประเทศไทย จัดงานโรดโชว์ในโครงการ “กล่องวิเศษ Recycling for Sharing” โดยจับมือร่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน), บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด, บริษัท ทีพี โลจิสติกส์ จำกัด, กลุ่มเยาวชน Keep2Share และภาคีเครือข่าย ซึ่งมีคุณวัชรพงศ์ อึงศรีสวัสดิ์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จำกัด, คุณสมภพ ตะราษี ผู้จัดการทั่วไปด้านการจัดการสาธารณภัย, และConnext ED บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) พร้อมทีมงาน ร่วมเชิญชวนประชาชนในชุมชนต่าง ๆ พนักงาน ออฟฟิศ รวมไปถึงนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่บริเวณร้านเซเว่น อีเลฟเว่น นำร่อง 3 สาขาแรก ได้แก่ สาขากระทุ่มล้ม 19, สาขากระทุ่มล้ม 27 และเทศบาลกระทุ่มล้ม นำกล่องยูเอชทีที่ใช้แล้วมาร่วมบริจาคพร้อมแกะ ล้างทำความสะอาด และพับ โดยมีแนวคิดเพื่อลดปัญหาขยะในสังคม

jo3

อีกทั้งเป็นการนำสิ่งของเหลือใช้ไปทำประโยชน์ให้กับสังคม ซึ่งจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร รวมถึงช่วยลดรายจ่ายในการกำจัดขยะให้กับชุมชนและเทศบาลอีกด้วย ทั้งนี้ยังเลือก 3 สาขานี้เป็นเป้าหมายแรกเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน เป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมให้ไปในทิศทางเดียวกัน

jo4

โครงการนี้ยังเปิดโอกาสสำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจบริจาคกล่องยูเอชทีได้ที่บริษัท เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จำกัด โทร. 02-259-9954

jo5

jo2

 

Back To Top