เปิดงาน…สังคมสุขใจ ครั้งที่ 7

suk

เมื่อเร็วๆ นี้ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานสังคม       สุขใจ ครั้งที่ 7 โดยมีนายสุรศักดิ์  เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) น.ส.ปทิตตา ตันติเวชกุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว ททท. นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) และนายอรุษ นวราช เลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจ ร่วมพิธีเปิดงาน ณ หมู่บ้านปฐม สวนสามพราน จ.นครปฐม

Back To Top