เจริญชัย คว้ารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ ประจำปี 2563 จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

j1

นายประจักษ์  กิตติรัตนวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ และนายประสิทธิ์  กิตติรัตนวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด นำผลิตภัณฑ์เข้ารับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563 ซึ่งจัดประกวดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 โดยมีนายดอน  ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานเปิดงานพร้อมรับมอบรางวัล ซึ่งบริษัท เจริญชัยหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ ประเภทวิสาหกิจขนาดกลาง โดยผลงานนวัตกรรมได้รับรางวัลคือ “ หม้อแปลงปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ เพื่อเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าและประหยัดพลังงาน & IoT ” ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

j2

ซึ่งผลิตภัณฑ์นวัตกรรมไทย Smart Transformer Solution & IoT นี้ได้รับการจัดซื้อจัดจ้างการส่งเสริมสนับสนุน สินค้านวัตกรรมจากการไฟฟ้านครหลวง หม้อแปลงตัวนี้ได้ติดตั้งใช้งานที่หมู่บ้านเสนาพาร์ควิลล์ รามอินทรา โดยเทคโนโลยีของหม้อแปลงประเภทนี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานไฟฟ้า พร้อมเพิ่มศักยภาพการจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับพลังงานสะอาด (Renewable energy)ได้ดังนี้

1.) ควบคุมค่าแรงดันไฟฟ้าของหม้อแปลงไฟฟ้าให้คงที่เสถียรตลอดเวลา ส่งผลให้เกิดการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในแต่ละลูกได้สูงสุด  22%

2.) ป้องกันปัญหาแรงดันไฟฟ้าตก ที่ปลายสายป้อนจากการไฟฟ้า

3.) สามารถตรวจสอบค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบ Realtime

4.) เพิ่มมูลค่าผลประหยัดในสถานประกอบการหรือลดต้นทุนการผลิตจากค่าไฟ

และหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดนี้ช่วยแก้ไขปัญหา Renewable energyและรองรับการขยายตัวของRenewable Energy (Solar Farm) ในอนาคตได้อีกด้วย

Back To Top