เคเอฟดี ส่งต่อโอกาสทางการศึกษา มอบทุน 100,000 บาท ณ จ.อยุธยา

KFD

ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ ประธานบริษัท คิง ฟูด กรุ๊ป จำกัด (เคเอฟดี) ผู้นำเข้าแบรนด์อาหารและ เบเกอรี่ชื่อดังจากทั่วโลก ได้แก่ คริสปี้ ครีม, ซินนาบอน, บูลโกกิ บราเธอร์ส, พาย เฟสซ์,  แจมบาร์ จูซ และ ไอฮอป มอบทุนการศึกษา เป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาทให้แก่นักเรียนโรงเรียนโคกตาพรหม   จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดี โดยมี นางนิติยา  มะลา และ นายดิษฐวัฒน์ แสงดาว คุณครู โรงเรียนโคกตาพรหม เป็นผู้รับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้

Back To Top