สนับสนุนการศึกษานักเรียนยากจนมูลนิธิ EDF

EDF

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) โดยนายสำเริง รัตนคช  ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ รับมอบเงิน 10,230 บาท จากนางสาวภูริชญา อภินทนาพงศ์ เจ้าของเพสบุ๊กแฟนเพจ SHARE STUDY เพจแบ่งปัน ความรู้เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อสำหรับนักเรียนไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และระดับมหาวิทยาลัย จากการจัดกิจกรรม SHARE SHOP จำหน่ายหนังสือเรียนมือสองเพื่อระดมทุนสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ด้อยโอกาสในโครงการทุนการศึกษาของมูลนิธิ EDF

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทยที่ทำงานร่วมกับสำนักงานการศึกษาและโรงเรียนในจังหวัดต่างๆ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนด้วยการมอบทุนการศึกษา นอกจากนั้นยังทำงานและประสานงานร่วมกับองค์กรภาคเอกชนในการจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ในโรงเรียนและชุมชนเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะการงานและอาชีพให้ดีขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 จนเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ และได้รับรางวัลต่างๆ เช่น รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ  5 ดาวจากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใส จากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์  สถาบันคีนันแห่งเอเชีย  และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย และรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นต้น

บริษัท องค์กร หรือผู้ที่สนใจร่วมมอบทุนการศึกษาหรือจัดกิจกรรมพิเศษให้นักเรียนและชุมชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิ EDF โทรศัพท์ 02-579-92-9 ถึง 11 อีเมล public@edfthai.org คลิกดูรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานของมูลนิธิที่เว็บไซต์ www.edfthai.org หรือเฟสบุ๊คแฟนเพจ @edfthai (EDF Thailand)

Back To Top