ศบค.ยืนยันไม่ล็อคดาวน์ประเทศ แจงมาตรการปฏิบัติหลังแบ่ง4โซนคุมโควิด

โฆษกศบค.ยืนยันไม่มีการล็อกดาวน์ประเทศ แต่ให้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 โซนตามสถานการณ์ระบาด เพื่อกำหนดมาตรการในการควบคุมโรคตามความเหมาะสม

Back To Top