วศ. ต้อนรับอธิบดีคนใหม่

(1 ตุลาคม 2563) ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) นายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ ซึ่งได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 โดยช่วงเช้าวันนี้ นพ.ปฐมเข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย สักการะศาลพระภูมิ พระนารายณ์ และอนุสาวรีย์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในห้องทำงานอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมให้การต้อนรับ . ประวัติโดยสังเขปของ นายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ เกิดเมื่อวันที่ 30 มกราคม พุทธศักราช 2506 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้าน Public Health มหาวิทยาลัย Johns Hopkins ประเทศสหรัฐอเมริกา และการศึกษาอื่นๆ ได้แก่ เศรษฐศาสตร์บัณฑิต , เทคโนโลยีบัณฑิต […] –

Back To Top