รมว.คลัง ตรวจเยี่ยมชุมชนท่องเที่ยว ธ.ก.ส. จังหวัดพังงา

t01

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)พร้อมด้วยนางปานทิพย์ ศรีพิมล กรรมการ ธ.ก.ส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของชุมชนท่องเที่ยวบ้านสามช่องเหนือ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงาซึ่งเป็นชุมชนที่จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีบริการเรือหัวโทงนำเที่ยวและที่พักโฮมสเตย์ สัมผัสชีวิตชุมชนชาวประมงพื้นบ้านอีกทั้งยังดำเนินโครงการธนาคารปูม้า ธนาคารหอยแครง ธนาคารขยะ โครงการอนุรักษ์หอยหลักควาย โครงการอนุรักษ์ปูแสม และศูนย์เรียนรู้ประมงพื้นบ้าน นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่น่าสนใจ อาทิ กะปิผ้ามัดย้อม สบู่/แชมพู/ชา จากเหงือกปลาหมอ ใบจาก และเรือจำลองจากกะลามะพร้าว ทั้งนี้ ธ.ก.ส. ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาชุมชนรวมถึงสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของชุมชน ทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น เกิดการฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นโดยมีนายพีระพงศ์ คำชื่น และนายสมชาย คมพงษ์ปภา ผู้ช่วยผู้จัดการธ.ก.ส.พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานนายสุรัตน์สุมาลี ผู้ใหญ่บ้านสามช่องเหนือและชาวบ้านในชุมชนให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

t02

t05

t06

t03

t04

Back To Top