ภาคีเครือข่ายงดเหล้า จัดเวทีเชิดชูคนหัวใจเพชร ลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษา

วันนี้ (8ตุลาคม 2563 ) ที่โรงแรมเมืองลิกอร์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคใต้ตอนบน ร่วมกับ สภาคนหัวใจเพชรภาคใต้ตอนบน สมาคมเพื่อนเยาวชนและพัฒนาสังคมภาคใต้ตอนบน เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา 2563 “งดเหล้าเข้าพรรษาปีนี้มีแต่สิ่งดีๆ ไปต่อสิ จะรออะไร” นายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ในฐานะนายอำเภอแหวนเพชร และนายอำเภอนักรณรงค์งดเหล้าลดปัจจัยเสี่ยง ปี2563 กล่าวว่า เวทีครั้งนี้เป็นเหมือนการสรุปบทเรียนงานรณรงค์งดเหล้า ลดปัจจัยเสี่ยงช่วง3เดือนเข้าพรรษา ที่ผ่านมาได้มีการลงพื้นที่ทำกิจกรรมตามอำเภอต่างๆ เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนงดเหล้าเข้าพรรษา และงดต่อเนื่องออกพรรษา ตนในฐานะผู้บริหารมีหน้าที่เชื่อมต่อ เกิดแนวร่วมในการทำงานทั้งภาครัฐ ผู้นำ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กระตุ้นส่งเสริมให้งานงดเหล้าขับเคลื่อนเดินหน้าต่อไปได้ ส่วนรูปแบบการทำงานนั้นไม่จำเป็นต้องยึดติด แต่เราสามารถใช้เครื่องมือที่มีอยู่หลากหลาย นำไปสู่ความสำเร็จได้ “ช่วง3เดือนเข้าพรรษา เป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆใน1ปี จะเห็นว่าสุขภาพผู้ที่งดดื่มดีขึ้น ลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ อาชญากรรม สร้างภูมิคุ้มกันและลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ยิ่งช่วงนี้เงินอาจจะหายากเพราะสถานการณ์โควิด การงดเหล้าไม่ว่าช่วงเข้าพรรษา หรือออกพรรษา ควรทำต่อเนื่อง จึงอยากจะขอเชิญชวนทุกคนลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลดปัจจัยเสี่ยงเพื่อเศรษฐกิจที่ดี ดำเนินชีวิตตามปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียง เพราะนอกจากเราจะได้สุขภาพแล้ว […] –

Back To Top