ผู้บริหารกลุ่ม KTIS ชูโครงการ “นครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์” บนเวทีระดับโลก

KTIS1

นายณัฎฐปัญญ์  ศิริวิริยะกุล  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือกลุ่ม KTIS ผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่องครบวงจร เป็นตัวแทนของโครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ (NBC) ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างกลุ่ม KTIS กับ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC ขึ้นบรรยายสรุปข้อมูลโครงการในงาน ASEAN Innovation Roadmap & Bioeconomy Forum in Conjunction with GBS 2020 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพ และถ่ายทอดสดไปทั่วโลก ซึ่งจัดควบคู่กับงานประชุมนานาชาติด้านเศรษฐกิจฐานชีวภาพโลก หรือ Global Bioeconomy Summit 2020 ที่กรุงเบอร์ลิน เยอรมนี ทั้งนี้ โครงการ NBC เป็นโครงการหนึ่งที่แสดงถึงศักยภาพของประเทศไทยที่จะก้าวไปเป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมและเศรษฐกิจฐานชีวภาพในภูมิภาคอาเซียน ภายในปี 2570

KTIS2

Back To Top