บาทเปิด 30.22 บาทต่อดอลลาร์ แนวโน้มอ่อนค่า

Back To Top