บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด เข้ารับมอบรางวัลในงาน THAILAND TOP SME AWARDS 2020

ko

เมื่อเร็วๆ นี้ นายประเสริฐ วงศ์พนากิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด พร้อมทีมงาน ประกอบด้วย นายภาคภูมิ น้อยเจริญ ,นายเทพนิมิตร ไข่เกตุ , นายดากร ว่องบรรเจิด, นายกุลชาติ สังข์ชัย ขึ้นรับมอบรางวัลประเภทนวัตกรรมการผลิตเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยมแห่งปี 2020 โดยมีนายแจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.เออาร์ไอพี และคุณประภาพร มโนมัยวิบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปภาวิน จากัด (ที่ 3 จากซ้าย) ร่วมแสดงความยินดี งาน THAILAND TOP SME AWARDS 2020 จัดโดยนิตยสาร BUSINESS+ ในเครือ บมจ.เออาร์ไอพี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยความร่วมมือของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา

Back To Top