น.อ.(พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ รับรางวัล Top 10 VIP Golden Egle of Asia Award 2020 และ Asia Best Dimond Award 2020

วันที่ 26 กันยายน 2563 พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร อตีตผู้บัญชาการทหารบก ได้เป็นประธานในพิธีการมอบรางวัล Top 10 VIP Golden Egle of Asia Award 2020 ครั้งที่ 1 และ Asia Best Dimond Award 2020 ครั้งที่ 1 จัดโดยชมรมส่งเสริมธุรกิจและพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียน ณ ห้องประชุม ตึก ทีโอที ซึ่งงานประกาศรางวัลเกียรติคุณในครั้งนี้ นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ตำแหน่ง ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด และหัวหน้าผู้แทนภาคีองค์กรชาวพุทธ 48 องค์กร ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล Top 10 VIP Golden Eagle […] –

Back To Top