“น็อต ธีร์” ควงว่าที่เจ้าสาว “อีฟ อรัชพร” จูงมือเข้าเฝ้าถวายสักการะ “สมเด็จพระสังฆราชฯ”

Back To Top