‘นิด้าโพล’ ชี้ คนไม่สนใจเลขเด็ด-มองเป็นเรื่องงมงาย ส่วนใหญ่ไม่เคยซื้อตาม

‘นิด้าโพล’ ชี้ คนไม่สนใจเลขเด็ด-มองเป็นเรื่องงมงาย ส่วนใหญ่ไม่เคยซื้อตาม

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “เลขเด็ด ชัวร์หรือมั่วนิ่ม” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน จากประชาชนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,320 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับข่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเหตุการณ์ประหลาดตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ให้หวยเลขเด็ด และเลขเด็ดที่ได้มาจากดารา/นักร้อง/นักแสดง

การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 97.0

จากการสำรวจเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนต่อข่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเหตุการณ์ประหลาดตามสถานที่ต่าง ๆ ที่ให้หวยเลขเด็ด พบว่า กลุ่มตัวอย่างมองเป็นเรื่องงมงาย 37.12 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา 27.50 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่า เป็นโอกาสในการแสวงโชค, 20.68 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่า เป็นกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างกระแส, 16.21 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่า เชื่อในเลขเด็ดที่ได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น, 2.73 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่า เป็นความเชื่อส่วนบุคคล และ 0.68 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

ด้านความคิดเห็นของประชาชนต่อข่าวที่มีผู้ถูกหวยเลขเด็ดที่ได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเหตุการณ์ประหลาดตามสถานที่ต่าง ๆ พบว่า ส่วนใหญ่ 70.61 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่า เป็นโชคของแต่ละคน รองลงมา 22.58 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่า เป็นแค่เรื่องบังเอิญ แต่คนงมงายกันไปเอง, 7.58 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่า เป็นกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างกระแส, 4.62 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่า เชื่อว่าเป็นโชคที่ได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น, 3.48 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่า เป็นแรงกระตุ้นให้ซื้อตาม หรือ อยากไปขอเลขเด็ดบ้าง และ 1.29 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่า เป็นเรื่องแปลกให้น่าติดตาม

ส่วนความคิดเห็นของประชาชนต่อหวยเลขเด็ดที่ได้มาจากดารา/นักร้อง/นักแสดง พบว่า ส่วนใหญ่ 36.29 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่า เป็นกลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างกระแส รองลงมา 31.06 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่า เป็นเรื่องงมงาย, 27.95 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่า เป็นโอกาสในการแสวงโชค, 6.29 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่า เชื่อในเลขเด็ดที่ได้มาจากดารา/นักร้อง/นักแสดง และ 2.20 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

สำหรับความคิดเห็นของประชาชนต่อข่าวดารา/นักร้อง/นักแสดงถูกหวยจากเลขเด็ดของตนเอง พบว่า ส่วนใหญ่ 52.73เปอร์เซ็นต์ ระบุว่า เป็นโชคของดารา/นักร้อง/นักแสดงแต่ละคน รองลงมา 24.02 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่า เป็นแค่เรื่องบังเอิญ, 17.20 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่า เป็นกลยุทธ์การตลาด เพื่อสร้างกระแส, 6.44 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่า เชื่อว่าเป็นโชคที่ได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดารา/นักร้อง/นักแสดงผู้นั้นนับถือ, 5.45 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่า เป็นแรงกระตุ้นให้ซื้อตามในงวดหน้า, 3.86 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่า เป็นความสามารถเฉพาะตัวของดารา/นักร้อง/นักแสดงแต่ละคน, 1.82 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่า เป็นเรื่องแปลกให้น่าติดตาม และ 0.68 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

เมื่อถามประชาชนถึงการซื้อเลขเด็ดตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เหตุการณ์ประหลาด หรือดารา/นักร้อง/นักแสดง ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่ 68.79 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่า ไม่เคยซื้อตามเลย รองลงมา 17.88 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่า ไม่เคยซื้อหวยหรือสลากกินแบ่งรัฐบาล (ลอตเตอรี่) ในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา, 11.14 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่า เคยซื้อตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์, 5.30 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่า เคยซื้อตามเหตุการณ์ประหลาด และ 2.73 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่า เคยซื้อตามดารา/นักร้อง/นักแสดง

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนเกี่ยวกับการให้เลขเด็ดหรือข่าวการถูกหวยจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เหตุการณ์ประหลาด หรือดารา/นักร้อง/นักแสดง พบว่า ส่วนใหญ่ 68.03 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่า เป็นเสรีภาพของสื่อว่าจะเสนอข่าวต่อไป หรือ หยุดการเสนอข่าว รองลงมา 21.29 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่า สื่อควรหยุดการเสนอข่าว, 9.92 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่า สื่อควรเสนอข่าวต่อไป และ 0.76 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ


Ruay

Back To Top