นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ รับรางวัล Top 10 VIP Golden Egle of Asia Award 2020 และ Asia Best Dimond Award 2020

6

วันที่ 26 กันยายน 2563 พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร อดีตผู้บัญชาการทหารบก ได้เป็นประธานในพิธีการมอบรางวัล Top 10 VIP Golden Egle of Asia Award 2020 ครั้งที่ 1 และ Asia Best Dimond Award 2020 ครั้งที่ 1 จัดโดยชมรมส่งเสริมธุรกิจและพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียน ณ ห้องประชุม ตึก ทีโอที ซึ่งงานประกาศรางวัลเกียรติคุณในครั้งนี้ นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ตำแหน่ง ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด และหัวหน้าผู้แทนภาคีองค์กรชาวพุทธ 48 องค์กร ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล Top 10 VIP Golden Eagle of Asia ในสาขาผู้นำบริหารและพัฒนาองค์กรดีเด่น รางวัล Asia Best Diamond Award 2020 ในสาขาผู้นำบริหารธุรกิจดีเด่นและ รางวัลอินทรีย์ทองแห่งเอเชีย  จำนวน 3 สาขา คือ บุคคลต้นแบบตัวอย่างดีเด่น, ผู้ส่งเสริมด้านศาสนาดีเด่น, ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติดีเด่น

4

โดยที่ผ่านมา คณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และบริษัทเมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัดได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ และยังทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 บริษัทเมืองเศษฐกิจพอเพียง ยังได้มีการระดมการผลิตและจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อแจกจ่ายให้กับพระภิกษุและพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และนอกจากนี้ยังให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล อาทิเช่น การจัดโครงการอุปสมบทสืบสานศาสนทายาทเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และโครงการไถ่ขีวิตโคกระบือถวายเป็นพระราชกุศล โดยใช้ทุนทรัพย์ของตนเองทั้งหมด

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด และหัวหน้าผู้แทนภาคีองค์กรชาวพุทธ 48 องค์กร กล่าวว่า ตนรู้สึกดีใจและปลาบปลื้มที่ได้รับรางวัลพระญาณสังวร เกี่ยวเนื่องกับพระอุปัชฌาย์ก็คือสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร รางวัลนี้เป็นสิ่งที่ดี เป็นการสนับสนุนพี่น้องคนไทยที่รักในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ดำเนินตามรอยพระยุคลบาท  ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องด้วย

7

เมื่อได้รับรางวัลนี้มาแล้ว ตนก็คงต้องดำเนินการต่างๆ ตามที่ตั้งใจไว้อย่างเต็มที่ ไม่อยากให้ทุกฝ่ายผิดหวังในเรื่องต่างๆ เช่น เรื่องชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เรื่องของการส่งเสริมวัฒนธรรมต่างๆ  เรื่องของกิจกรรมที่เราช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เรื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ฯลฯ ทั้งนี้ ตนจะพยายามทำให้ดีที่สุด เพื่อตอบสนองคุณประโยชน์กลับคืนสู่ประเทศชาติ รวมถึงพี่น้องประชาชนคนไทย

5

“ท้ายสุดอยากให้พี่น้องคนไทยต้องมาร่วมมือกันทำกิจกรรมต่างๆ ช่วยเหลือสังคม ขอให้มองเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ซึ่งเชื่อได้เลยว่าแม้ว่าไม่มีใครเห็นก็ตาม แต่สิ่งที่ท่านจะได้รับคือความสุขทางใจอย่างแน่นอน และ ตนพร้อมที่จะสนับสนุนทุกกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมกับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ทำความดี ขอให้มุ่งมั่นทำความดีต่อส่วนรวมต่อไป”นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์กล่าวทิ้งท้าย

รางวัลที่ได้รับมีดังนี้

1. พล.อ.อ.ธีร์ศิลป์ คัมภีรญาณนนท์

ตำแหน่ง

– ผู้ก่อตั้ง และประธานคณะกรรมการ บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เคยดำรงตำแหน่ง

-ผู้บัญชาการกองบัญชาการยุทธทางอากาศคนแรกของกองทัพอากาศไทย

-รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

-เจ้ากรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

-ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ

-ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน

-ผู้อำนวยการศูนย์ยุทธการทางอากาศ

-ผู้อำนวยการโครงการฝนหลวง กองทัพอากาศ

8

รางวัล. เกียรติคุณ [คนดีศรีสยาม 3 รางวัล]

1. สาขา. – นักพัฒนาและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อศาสนาและสังคมดีเด่น

2. สาขา – ผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติดีเด่น

3. สาขา- ผู้เป็นแบบอย่างตัวอย่างที่ดีเด่น

11

รางวัล [ครุฑทอง 1 รางวัล]

1 สาขา – การทหาร พัฒนาและป้องกันประเทศ

2. นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์

ตำแหน่ง.

-ประธานคณะปวงชนชาวไทยเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

– ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด

-หัวหน้าผู้แทนภาคีองค์กรชาวพุทธ 48 องค์กร

รางวัล [คนดีศรีสยาม 6 รางวัล]

1 สาขา – นักพัฒนาและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อศาสนาและสังคมดีเด่น

2. สาขา – ผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติดีเด่น

3. สาขา – นักพัฒนาบริหารธุรกิจแบบอย่างดีเด่น

4. สาขา – การแพทย์และสาธารณสุขดีเด่น

5. สาขา – ต้นแบบผู้ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยดีเด่น

6. สาขา – ผู้เป็นแบบอย่างตัวอย่างที่ดีเด่น

รางวัล เกียรติคุณ [ครุฑทอง 5 รางวัล]

1 สาขา. – นักพัฒนาส่งเสริมศาสนาดีเด่น

2. สาขา- การทหาร พัฒนา และป้องกันประเทศ

3. สาขา- ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม

4 สาขา. – ศิลปะส่งเสริมวัฒนธรรม

5. สาขา. – บริหารพัฒนาธุรกิจ

12

รางวัลเกียรติคุณ [ครุฑเงิน 5 รางวัล]

1. สาขา- ส่งเสริมศาสนาดีเด่น

2 สาขา – นักบริหารธุรกิจดีเด่น

3. สาขา- ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น

4.สาขา- การแพทย์ การสาธารณสุขดีเด่น

5 สาขา- ส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรมดีเด่น

9

3. นายศักย์ศรณ์ คัมภีรญาณนนท์

ตำแหน่ง. กรรมการ บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด

[คนดีศรีสยาม 1 รางวัล]

สาขา – ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น

4. นางสาวธริชยา คัมภีรญาณนนท์

ตำแหน่ง กรรมการ บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด

รางวัล [คนดีศรีสยาม 1 รางวัล]

สาขา – ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น

10

13

2

 

3

1

Back To Top