“ดร.สมศักดิ์ ชลาชล” ปลื้มหนักมาก รับโล่รางวัลครั้งที่ 2 แห่งปีจาก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีกระทรวงพม.

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว. พม.) เป็นประธานในงานประกาศเกียรติคุณผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปณากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ครบรอบ 18 ปี พร้อมทั้งมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศให้แก่หน่วงงานในสังกัดกระทรวง พม. ที่มีผลงานเป็นเลิศจำนวน 18 รางวัล หน่วยงานบริษัท หรือภาคธุรกิจเอกชนที่มีผลงาน CSR เป็นเลิศ จำนวน 18 รางวัล หน่วยงานบริษัท หรือ ภากคธุรกิจเอกชนที่สนับสนุน “พม.ห่วงใยสู้ภัยโควิด 19” จำนวน 36 รางวัล รวมจำนวนทั้งหมด 72 รางวัล และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “1 คนดีมีจริยธรรม 1 หน่วงงาน พม.” จำนวน 9 รางวัล นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการของหน่วงงานสังกัดกระทรวง พม. การจัดจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานต่างงๆ และการประมูลทรัพย์หลุดจำนำ โดยมี คณะผู้บริหาร และบุคลากร กระทรวง พม. รวมทั้งภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน […] –

Back To Top