ซีพีเอฟ เดินหน้าส่งมอบอาหารจากใจร่วมต้านโควิด-19แก่ รพ.แม่สอด เป็นลำดับที่ 3 ใน จ.ตาก

1

นายชิด บุญมาก รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตากรับมอบผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป ในโครงการ “CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19”เพื่อเป็นกำลังใจแก่แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินงานตามมาตรการอย่างเข้มแข็ง ลงพื้นที่ตรวจประชาชน เพื่อสกัดกั้นการระบาดโควิด-19 จากประเทศเพื่อนบ้านโดยมี นายมานพ หนูเทศ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เป็นตัวแทน บริษัทฯ โรงพยาบาลแม่สอดเป็นโรงพยาบาลลำดับที่ 3 ของจ.ตาก เสมือนด่านหน้าทำหน้าที่เฝ้าระวังบริเวณชายแดนและป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

2

ซีพีเอฟโดย ทีมเดลิเวอรี่ของซีพี เฟรชมาร์ทจัดส่งอาหารพร้อมทานให้ถึงมือบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลรัฐ ของ จ.ตาก รวม 5 แห่ง ซึ่งอยู่ติดชายแดนไทย-เมียน ได้แก่ โรงพยาบาลพบพระ โรงพยาบาลแม่ระมาด โรงพยาบาลแม่สอด โรงพยาบาลท่าสองยาง และโรงพยาบาลอุ้มผาง

3

ซีพีเอฟในฐานะผลิตอาหารคุณภาพปลอดภัย ได้มีส่วนช่วยแบ่งเบาภาระของกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือคนไทยและประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ นำความเชี่ยวชาญด้านอาหารปลอดภัยมาช่วยแบ่งเบาภารกิจของทีมแพทย์และพยาบาลในชายแดน จ.ตาก เพื่อเติมกำลังกายและเป็นกำลังใจเจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่เสียสละเผชิญความเสี่ยงในสถานการณ์นี้ เนื่องจาก จ.ตาก เป็นจังหวัดชายแดนที่ติดกับประเทศเมียนมา ซึ่งกำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 อย่างหนัก

4

5

6

Back To Top