ซีพีเอฟ มอบไข่ไก่-คูปองแทนใจ หนุนโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคม มาตรา 40

cpf1

นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รับมอบไข่ไก่จำนวน 10,000 ฟอง และคูปองแทนใจให้ผู้ประกันตน จาก CP Fresh mart จำนวน 1,000 ชุด จาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เพื่อสนับสนุน “โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคม มาตรา 40 จังหวัดเพชรบุรี” สำหรับมอบแก่ประชาชนชาวตำบลเจ้าสำราญ  อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ที่มาร่วมโครงการฯ เพื่อร่วมลดภาระค่าครองชีพช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกันตนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของโรคโควิด-19 โดยมี นายพีรพงษ์ สายหยุด รองกรรมการผู้จัดการซีพีเอฟ เป็นผู้แทนมอบ ณ  วัดดอนบ้านใหม่ ตำบลหาดเจ้าสำราญ เมื่อเร็วๆนี้

Back To Top