ซัมมิท แคปปิตอล มอบเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาแก่โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่

som

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด ผู้นำธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย     นำโดย ฮิเดโตโมะ ฟูจิวาระ ประธานบริษัท ทำการมอบชุดคอมพิวเตอร์ จำนวน 40 ชุด ให้กับ   โรงเรียนและหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ 7 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านริมใต้ โรงเรียนแม่ตะมาน โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดป่าดาราภิรมย์ สถาบันพัฒนาเยาวสตรี มูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท และสำนักงานวัดป่าดาราภิรมย์และเจ้าคณะอำเภอ โดยมีคณะผู้อำนวยการ อาจารย์ นักเรียนโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่และตัวแทนจากวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง ร่วมรับมอบ เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเด็กนักเรียนและพระสงฆ์ รวมถึงช่วยในการดำเนินงานขององค์กรด้านเยาวชนและพุทธศาสนาต่อไป ณ วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเร็ว ๆ นี้

Back To Top