จีนสร้างกำแพงกั้นพรมแดนเมียนมา 

สำนักข่าวเรดิโอฟรีเอเชีย (RFA) รายงานว่า ทางการจีนกำลังก่อสร้างรั้วเหล็กโดยมีลวดหนามติดตั้งไว้ด้านบนความยาวราว 2,000 กิโลเมตรตามแนวชายแดนจีน-เมียนมา เพื่อป้องกันไม่ไห้มีการลักลอบข้ามชายแดน

Back To Top