จาก้า คอร์ปอเรชั่น ร่วมงานสัมมนา “มือใหม่ ต้องเข้าใจหุ้น”

บริษัท จาก้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “มือใหม่ ต้องเข้าใจหุ้น” เพื่อเป็นการแนะนำบริษัทพบปะนักลงทุน ในการเตรียมพร้อมเข้าสู่การระดมทุนในรูปแบบ Crownd Founding จาก Funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.

โดยนางสาวจิณณ์ธิตา  จันทสุวรรณสิน กล่าวว่า  ทางบริษัทคาดว่า จะสามารถเคาะราคาหลักทรัพย์ และสามารถเปิดขายหลักทรัพย์ได้ภายในเดือนมกราคม 2564 นี้

 

ทั้งนี้ภายในงานยังมีบริษัทมหาชนจำกัด ร่วมงานมากมาย อาทิ บมจ. สแกนอินเตอร์ (SCN)  ,  บมจ. ชโย กรุ๊ป (CHAYO), บมจ.มิตรสิบ ลิสซิ่ง (MITSIB) ที่CDC คริสตัล ดีไซน์ฮอลล์ เมื่อวันก่อน

Back To Top