คาราบาวกรุ๊ป และมูลนิธิคาราบาว มอบทุนการศึกษา 700,000 บาท ให้ 14 โรงเรียนใน อ.บางปะกง

จากปณิธานที่มุ่งมั่นและเจตนารมย์อันแน่วแน่ ในการดูแลช่วยเหลือสังคมอย่างสร้างสรรค์ ทั้งการสนับสนุนด้านการศึกษา ดนตรี และกีฬา รวมไปถึงการพัฒนาชุมชน โดยยึดปรัชญาการดำเนินธุรกิจ คือ “สร้างคุณค่าชีวิต” ของบริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งดำเนินธุรกิจควบคู่กับการสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ คืนสู่สังคม ภายใต้การทำงานร่วมกับมูลนิธิคาราบาว ที่ได้เริ่มดำเนินกิจกรรมตั้งแต่ปี 2547

ล่าสุดบริษัท คาราบาว กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิคาราบาว ได้จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษา มูลค่า 700,000 บาท ให้กับ 14 โรงเรียน ในอำเภอบางปะกง ซึ่งตั้งอยู่รอบบริเวณที่ตั้งโรงงานผลิตของคาราบาวแดง โดยนายยืนยง โอภากุล ประธานมูลนิธิคาราบาว และกรรมการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พร้อมนายกมลดิษฐ สมุทรโคจร กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีมอบทุนดังกล่าว

ca2

นายกมลดิษฐ สมุทรโคจร กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นโครงการที่เป็นกิจลักษณะที่ทำกับ โรงเรียนที่ตั้งอยู่รอบข้างโรงงานผลิตสินค้าของคาราบาวแดง ในอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนละ 50,000 บาท จากนี้จะเห็นโครงการต่างๆ  ตามมาอีกเรื่อยๆ ซึ่งจะ  ครอบคลุมด้านการศึกษา ดนตรี และกีฬา อาทิ ฝึกสอนทักษะฟุตบอล, สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา ฯลฯ

“การช่วยเหลือสังคมเป็นตัวตนของเรา และเป็นจิตวิญญาณของผู้ก่อตั้งคาราบาวแดง ทั้งคุณเสถียร เศรษฐสิทธิ์ และพี่แอ๊ด ที่ทำมาอย่างต่อเนื่อง พอมาถึงยุคนี้คาราบาวแดง ที่เติบโตขึ้นเป็นบริษัทมหาชน เราต้องการยกระดับการดูแลสังคมให้มีรูปแบบ จึงเริ่มด้วยการมอบทุนให้โรงเรียนรอบข้าง เติบโตคู่ไปกับสังคม และชุมชนที่เราอยู่ โครงการนี้จึงเสมือนการคิกออฟ หลังจากนี้ก็จะต่อเนื่องไปเรื่อยๆ อาทิ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอล ซึ่งเรามีความเกี่ยวข้อง ทั้งเป็นผู้สนับสนุนทีมเชลซี และการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยคาราบาว คัพ ก็น่าจะนำสิ่งนี้ลงสู่พื้นที่รอบๆ โรงงานของเรา ” นายกมลดิษฐ กล่าว

ca3

นายยืนยง โอภากุล ประธานมูลนิธิคาราบาว และกรรมการ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า มูลนิธิคาราบาว มีโครงการเพื่อช่วยเหลือสังคมมาต่อเนื่อง ตั้งแต่โครงการ “ดนตรีสร้างคุณค่าชีวิต” ซึ่งนำเยาวชนมาเล่นดนตรี เพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด และให้การสนับสนุนผู้ที่ได้รางวัล โดยต่อยอดในเรื่องของทุนการศึกษา และนอกจากนี้ก็มีโครงการ “ตำบลของหนู” ที่ให้น้องๆ เขียนเรียงความ โดยมีทุนการศึกษาให้กับน้องที่ได้รางวัล พร้อมกับทุนพัฒนาตำบล อีกหลายๆกิจกรรมทั้ง ก็มีการมอบอุปกรณ์กีฬาต่างๆ รวมถึงการบริจาคช่วยเหลือให้หน่วยงานต่างๆ

“วันนี้คาราบาวแดง ถือเป็นครอบครัวของชาวบางปะกง จากนี้เราจะมุ่งทำกิจกรรมต่างๆ ที่อำเภอบางปะกงเป็นหลัก เริ่มจากมอบทุนการศึกษา ปีหน้าก็จะมีกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และอนาคตก็จะขยายผลจำนวนคนที่ช่วยเหลือ โรงเรียนที่ช่วยเหลือเพิ่มเติมขึ้น เด็กปัจจุบันเติบโตแตกต่างจากพวกเรา มีความคิด ความอ่าน เป็นของตัวเอง เกิดมากับเทคโนโลยี แต่สิ่งที่ขาดคือประสบการณ์ ดังนั้น สิ่งที่มูลนิธิคาราบาว ทำจะมุ่งไปที่เด็ก เพื่อให้พวกเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต หลังจากนี้จะเห็นอะไรอีกเยอะมากที่ออกมาเป็นโครงการต่างๆ” นายยืนยง กล่าว

ca4

นางศศกร กาฬศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพิมพาวาส (สีล้งสาราลัย) หนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาในครั้งนี้ กล่าวว่า เนื่องจากโรงเรียนวัดพิมพาวาส ตั้งอยู่ข้างโรงงานคาราบาวแดง ที่ผ่านมาบริษัทจะมีการนำขนม เครื่องดื่ม มาเลี้ยงเด็กๆ ที่โรงเรียนทุกเดือน ซึ่งทำมาอย่างต่อเนื่อง โดยการมอบทุนครั้งนี้เป็นการขยายโอกาสไปยังโรงเรียนรอบๆ โรงงานมากขึ้น ในส่วนของโรงเรียน จะนำเงินที่ได้นี้ไปสนับสนุนด้านกีฬา และสนามเด็กเล่นซึ่งมีการชำรุดเพื่อปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น

ด้านนายสุภโชค โชควิริยะสัมพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาดิน กล่าวว่า จะนำเงินที่ได้ไปซ่อมแซมระบบไฟฟ้าที่ห้องสมุด ซึ่งปัจจุบันปิดปรับปรุง อีกส่วนจะนำเงินที่ได้รับไปใช้สำหรับงานวันเด็กที่จะเกิดขึ้นในปีหน้า เพื่อให้การสนับสนุนเด็กๆ ในโรงเรียน ทั้งนี้ มองว่าการที่เด็กมีความฝัน ต้องมีคนจุดประกายฝันให้เขา สิ่งที่คาราบาวแดง และพี่แอ๊ด ได้เข้ามาช่วยเหลือในครั้งนี้ ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆ อย่างมาก เขาจะเติบโตมากับโรงงานซึ่งอยู่กับชุมชน และทำให้เด็กๆ อยากอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหน

ca5

ว่าที่ร้อยเอกภูวเดช นิธิธานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะกง “บวรวิทยายน” กล่าวว่า จะนำเงินสนับสนุนที่ได้รับไปเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ผ่านเกณฑ์ในการคัดเลือกต่างๆ ต้องขอขอบคุณสิ่งที่คาราบาวแดงทำในครั้งนี้ ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆ เป็นการช่วยเหลือชุมชน และสร้างประโยชน์แก่สังคม ผู้ปกครอง นักเรียน ได้เป็นอย่างดี

ca6

Back To Top