คณะผู้บริหารดิจิทัล ซีอีโอ รุ่นที่3 เยี่ยมชม SCG experience CDC

scg1

เมื่อเร็วๆนี้ คณะผู้บริหารผู้เข้าอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 3 เข้าศึกษาดูงาน-เยี่ยมชมนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลของเอสซีจี ณ SCG experience CDC เลียบด่วนเอกมัย-รามอินทรา เมื่อเร็วๆนี้

scg2

นายไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์ กรรมการผู้จัดการ  บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ จำกัด  และ  นายวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Service Solution Business SCG  ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 3 เข้าศึกษาดูงานนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลของเอสซีจีและการประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานขององค์กรฯ ซึ่งคณะผู้บริหารฯกว่า 80 คน อาทิ นายรัชพล วงศ์สถิตพร ,ดร.นพ.ตุลวรรธน์ พัชราภา , นายเสกสรร เสริมพงศ์, นายถิรวัฒน์ พูนกาญจนะโรจน์ ,รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ,สพ.ญ.กฤติกา ชัยสุพัฒนากุล, นพ.ณรงค์ ธาดาเดช ,นางสาวบุญญนันท์ พนาพิทักษ์กุล ,ดร.ศรุต วานิชพันธุ์ ,นายกษาปณ์ เงินรวง ,นายไกรศร วิศิษฏ์วงศ์ ,นายคมสัน จำรูญพงษ์, นางจารุวรรณ สุวรรณศาสน์, นายเฉลิม ประดิษฐ์อาชีพ ,นายทวีป วุฒิบาทุกาจิตต์,นายณรงค์ แผ้วพลสง ,นางศิริรุ่ง สุขศรี, นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย ,นายมงคล วัลยะเสวี ,พลอากาศตรีพันธ์ภักดี พัฒนกุล ,นายศักรินทร์ ร่วมรังสี ,นายสุรพล เธียรสูตร, นายประวิทย์ ธงชัยระวิวัฒน์ ,นายโยธิน ดำเนินชาญวนิชย์ ,นายรัชพล วงศ์สถิตพร, นายศักดา เด่นแดนโดม ,นายพิศุทธิ์ อารีมิตร ,นายถิรวัฒน์ พูนกาญจนะโรจน์ , นายสมชาย หัชลีฬหา ,นางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์, นายสุชัย เจนพจนารถ ,นายสิริวิชญ์ มฤคพิทักษ์ , นายวีระศักดิ์ วีระธรรมโม, นายดาลิปกุมาร ปาวา, นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ ,นายวสันต์ ติรางกูร เป็นต้น ซึ่งคณะผู้บริหารต่างให้ความสนใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วย  นับเป็นการสร้างความร่วมมือทางการพัฒนาธุรกิจ และการทำกิจกรรมส่งเสริมสังคมร่วมกันต่อไป

scg4

scg3

scg5

scg6

scg7

 

scg8

scg9

Back To Top