ขอนแก่นสั่งปิดโรงเรีนในอ.ชุมแพ14วันสกัดโควิด-19

ขอนแก่น-สั่งปิดโรงเรียนทุกแห่ง 14 วันในอ.ชุมแพหลังพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จากจ.ชัยภูมิเข้ามาเรียนในพื้นที่ พร้อมสั่งทีมสอบสวนโรคตรวจสอบไทมน์ไลน์เพื่อความปลอดภัยสูงสุด

Back To Top