การนิรโทษกรรมจะป้องกันไม่ให้ต่างด้าวหลบหนี

Back To Top