กรุงเทพประกันชีวิต ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงาน คปภ.

jfk

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อน้อมนำไปถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดบางไผ่ พระอารามหลวง ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 โดยมี ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงาน คปภ. ผู้บริหารจากภาคธุรกิจประกันภัย ตลอดจนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมในพิธี

โอกาสนี้ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดย ม.ล. จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้าร่วมในพิธี และได้ถวายเงิน ร่วมบุญมหากุศลครั้งนี้จำนวน 100,000 บาท นอกจากนี้ กรุงเทพประกันชีวิตยังได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมกับทาง คปภ. โดยมอบเงินสนับสนุนโรงเรียนภายใต้การอุปถัมภ์ของวัดบางไผ่ พระอารามหลวง จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนพระปริยัติธรรมและโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ พร้อมมอบสิ่งของที่เป็นประโยชน์แก่เด็กนักเรียนให้กับโรงเรียนทั้งสองแห่ง เพื่อให้เด็กนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

jfk2

Back To Top